De graanmolen en maissplijter in Ramongo :

In de landelijke omgeving wordt de voornaamste sociale activiteit van de vrouw geritmeerd
door het malen van de mil. Er gaat geen dag voorbij dat zij niet rond de "mortier" staan.  
De vrouwen verzamelen de stengels van de mil die zij hebben opgeslagen in hun
vlieringen. . Vervolgens zullen ze het graan van de stengels verwijderen in hun mortieren.
(deze etappe is zeer belangrijk om enkel het eetbare graan over te houden). Vervolgens
gaan zij de granen vermalen om aldus de bloem te bekomen.  Zij kunnen de granen
vermalen tussen twee stenen (zie foto op vorige bladzijde, of zij kunnen naar een
graanmolen gaan om het graan te laten vermalen tot bloem (de moeilijkheid is dat de
molens ver verspreid liggen en zij soms veel kilometers moeten doen met hun fiets.

De bekomen bloem is de basis voor hun nationale gerecht de "Tô".

Het bereiden van de maaltijden is een vermoeiende bezigheid al zijn de vrouwen dit
gewend sinds hun prille jeugd. Water halen, hout zoeken, het graan vermalen tussen twee
stenen, zijn drie bezigheden die tijdrovend zijn voor de vrouwen daar waar zij deze tijd
zouden kunnen besteden  aan meer lucratieve bezigheden.  

In 2010/2011 heeft A.S.A.E. diverse activiteiten georganiseerd om de nodige fondsen te
verzamelen met het oog op het installeren van een graanmolen (diesel motor) in Ramongo.

Het nodige geld werd verzameld door de leerlingan van het Damiaaninstituut te Aarschot
alsmede door onze actie van de wafelverkoop in september.

Het volledige project werd afgewerkt in december 2011. Ramongo heeft nu een
graanmolen en een maissplijter ..

Al de vrouwen van het dorp danken jullie allen zeer hartelijk