Water voor Nandiala :

U herinnert zich zeer zeker nog onze vriend Valentin, de schoenmaker. Wij hebben hem
jaren geleden ontmoet en hebben de gelegenheid gehad zijn activiteit van schoenmaker te
steunen (levering van materiaal, het bouwen van een atelier…)

Sinds twee jaar wou Valentin ons meenemen naar zijn “dorp” om zijn ouders, zijn familie
en zijn vrienden te ontmoeten. Met veel plezier zijn wij nu op zijn uitnodiging ingegaan.

Om naar Nandialla (40 km ten noordoosten van Koudougou)  te rijden is er geen asfaltweg
maar moeten we over een “piste” rijden.  De piste is in een niet te slechte staat en
niettegenstaande het stof is de reis zonder tegenslagen verlopen. Eenmaal de naamplaat
van Nandialla voorbij denkt men aangekomen te zijn, maar niets is minder waar. We
moeten nog over smalle pistes rijden gedurende meer dan 20 minuten en onze gids volgen
als we de weg niet willen  kwijtraken. (Valentin beschikt over een voor minder validen
aangepaste moto die zich aan het brousse-terrein wonderwel aanpast).

En plots staan we voor een grote traditionele “cour” waar de ouders en de ganse familie
van Valentin wonen. In de omgeving is er niets dan landbouwgrond waar de “mil” wordt
gekweekt en die recent  geoogst is. Er is geen enkele infrastructuur, geen water, geen
elektriciteit en geen dispensarium en de afstand tot het dichtbijgelegen gehucht is zeer
moeilijk in te schatten.
Door deze visite wil Valentin ons gevoelig maken voor het probleem van het water voor de
ganse gemeenschap in omgeving van de familiale “cour”. Hier is in de onmiddellijke
nabijheid geen water. Men moet vele kilometers afleggen met de fiets naar de
dichtstbijzijnde pomp, die zo in vraag is dat men soms heel lang moet wachten om het
kostbare vocht te ontvangen. Voor ons “blanken “ is het echt surrealistisch om ons in te
denken dat wij daar in “the middle of nowhere” zouden moeten leven zonder water !


Het water als oorsprong van alle leven

Essentieel voor het dagelijks gebruik speelt het water een zeer belangrijke rol in het leven
van alledag. Het laat de vrouwen toe om te koken, te wassen, de planten water te geven
als zij over een tuintje beschikken en ook de dieren te drenken. Men mag ook niet de grote
rol vergeten die het water heeft om traditionele bouwstenen te maken die nodig zijn om de
huizen en andere gebouwen te vervaardigen.

Samen met A.S.A.E. heeft Valentin twee waterputten willen laten bouwen.  (1).
Om water te vinden moet men eerst beroep doen op een “wichelroedeloper”. Deze
persoon kent de kunst om lagen van  grondwater op te sporen. Hij gebruikt hiervoor een
methode die reeds bestond in een ver verleden : “de wichelroede”. Deze methode wordt
nog steeds gebruikt op het platteland om de geografische plaats te vinden waar men een
waterput moet graven.
De waterput wordt manueel uitgegraven tot op de grondwaterlaag. Een man graaft  met
behulp van een pikhouweel en verzamelt in een emmer de uitgegraven grond die dan met
een koord wordt boven getrokken.  De periode tussen december en februari is het best
omdat het regenseizoen nog niet te lang geëindigd is. De grond is nog niet te hard en de
waterreserves zijn bereikbaar op een respectabele diepte. (vanaf ongeveer 10 meter).
Het beëindigen van de eerste put werd door de dorpelingen met veel vreugde verwelkomd
. Zij hebben ons dan ook zeer hartelijk ontvangen. Een kleine ceremonie werd gehouden
om ons te danken en traditionele dansen hebben ons toegelaten dit alles te vieren in het
teken van goed humeur en van het begrip “delen met”.   (12/2014)

Om ervoor te zorgen dat er geen ongevallen zouden gebeuren en ook geen vervuiling van
het water zou zijn, hebben wij een deksel laten maken door onze vriend lasser, Ousseni.

(1)   De eerste waterput werd in gebruik genomen gedurende ons verblijf in de maand van
december 2014. De tweede waterput werd afgewerkt in december 2015.