Comment pouvez-vous
nous aider ?

En vous informant du suivi
de nos projets :
- devenez membre de
l'association en versant une
cotisation annuelle de € 20.00
En partageant notre
aventure au quotidien :
- nous vous offrons la possibilité
de soutenir la scolarité d'un
enfant (parrainage)

En soutenant nos actions :
- chaque don financier permet
de financer l'aide alimentaire et
sanitaire distribuée sur le terrain
Compte bancaire - bankrekening
BNP Paribas Fortis
IBAN : BE25 0013 5487 5182
BIC   : GEBA BE BB
au nom de/op naam van
ASAE - Strombeek Bever
A.S.A.E.                                                                                  Association Solidarité et Aide à
l'Enfance
Belgique - Burkina Faso

Hoe kan u ons helpen ?

U kan uzelf op de hoogte
houden van onze projecten
-wordt lid door een jaarlijkse
bijdrage te storten van
€ 20,00

lidmaatschapsaanvraag
(on line)

U kan ons dagelijks avontuur
delen :
- Wij bieden u de mogelijkheid
om het schoolgaan van een kind
te steunen (meterschap)

U kan onze acties steunen :
- Elke financiële steun, hoe
groot of hoe klein ook, maakt
het mogelijk ter plaatse
sanitaire- en voedingshulp te
bieden