Armoede bestrijden is op de eerste plaats strijden tegen de ongeletterdheid. In Burkina Faso is de toestand zeer wrang : minder dan 40%
van de kinderen gaat naar school. Vandaag is het onderwijs voor elk kind een fundamenteel recht geworden, maar het is ongelukkiglijk niet
toegankelijk voor alle kinderen. Nochtans kan de ontwikkeling van een land niet zonder het onderwijs van zijn inwoners. Het zijn de
kinderen van vandaag die Burkina zullen uitbouwen in de toekomst, dus wordt het hoogtijd om aan hun onderwijs te denken. Tesamen
kunnen we hen een kans geven tot ontwikkeling om alzo hun toekomst op te bouwen.
Minder dan 40 % van de kinderen in Burkina gaan naar school.
Omdat het onderwijs moet gezien worden op lange termijn, moet dan ook het meterschap er een zijn van lange duur om efficiënt te zijn. Het
meter- en peterschap geeft alzo een zin aan uw hulp. Als u meter of peter wordt, begeleidt u de kinderen op hun weg naar school.  U zal
aldus bijdragen tot de ontwikkeling van de Burkinabeze gemeenschap.
Meter of peter zijn betekent :
Een kind zijn schoolgaan financieel steunen en het ook moreel steunen.  Met hem/haar in contact blijven om regelmatig op de hoogte te
worden gehouden van zijn/haar vooruitgang op school en het verloop van zijn/haar leven van alledag.
A.S.A.E.                                                                                  Association Solidarité et Aide à l'Enfance
Belgique - Burkina Faso